De Crossfit "Box"


Onze trainingslocatie noemen wij de "Box". De naam "Box" komt voort uit de geschiedenis van Crossfit, waar men bij het ontstaan van Crossfit (rond 2000) steeds meer locaties erbij kreeg en deze locaties meestal werden gestart in een garagebox. De Box biedt thuis aan alle atleten (alle leden zijn atleten, ongeacht niveau), heeft een informele en open sfeer, waar men samen hard werkt aan ieders individuele doelen.

Onze Box heeft verschillende soorten materiaal en faciliteiten om je trainingen afwisselend en uitdagend te maken.

Crossfit Ridderkerk Promo

Meedoen met een proefles?

Onze locatie


De box van Crossfit ridderkerk is gelegen in het natuur- en recreatiepark De Gorzen, aan de Gorzenweg 5 te Ridderkerk. Ons terrein is circa 1.000m² groot, heeft een groot open terrein omheind door een hek en betreft 2 grote gebouwen. Het ene gebouw betreft de box, waar we trainen en het andere gebouw betreft de "Cooldown" kantine, kleedkamers, douche en toiletten.

Het Gorzenpark ligt aan de oostkant van Ridderkerk tussen het "Nieuwe Veer" en de "Nieuwe Haven". Het wordt verder begrenst door de Rotterdamseweg en de aan de zijde van de Noord gelegen Deltadijk. Het is ten gevolge van allerlei activiteiten en omstandigheden in een periode van een halve eeuw omgevormd tot een heuvelachtig natuurgebied met veel waterpartijen.

Hoe het park aan zijn naam is gekomen

"Gors" is de benaming, die in Zuid Holland gebruikt wordt voor buitendijks land langs de grote rivieren, dat bij gewone waterstanden niet meer onderloopt. De naam "Gorzen" doet dus denken aan een laag gelegen vlak terrein. In de overige delen van ons land worden vaak termen als kwelder, schor(re), schol of groeze/groes gebruikt.


Vroeger bestond dit heuvelachtige gebied uit gorzen. Het laag gelegen gebied was vroeger veel uitgestrekter (tot de rivier). Boeren namen steeds meer grond in cultuur, zodat de echte Gorzen steeds kleiner werden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de Deltadijk, dwars door twee bouwpolders, aangelegd. Aan de binnenzijde van deze dijk is het huidige recreatieterrein ingericht.

Op de kaart


Meedoen met een proefles?